Projek Amal Sains Alam Sekitar

Projek Amal Sains Alam Sekitar merupakan salah saru program yang telah direncana oleh pelajar subjek Sains Alam Sekitar pada semester ini.Projek ini dikelolakan oleh 11 orang mahasiswa dimana, pelaksana prorgram ini terdiri daripada 9 perempuan dan 2 orang lelaki.Dalam projek amal ini saya telah dipertanggungjawabkan sebagai Pengarah Program dan dibantu oleh rakan-rakan pelaksana yang tidak putus-putus memberikan buah fikiran yang bernas dalam menjayakan projek ini.Matlamat projek amal ini adalah bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa kearah kehidupan bermasyarakat dan seterusnya menyemai nilai-nilai kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap alam sekitar kepada nak-anak di rumah kebajikan.