Field Trip Kuala Gandah & Deerland Park

Field Trip merupakan satu daripada pendekatan pembelajaran yang digunapakai dalam subjek fisiologi haiwan.Pada semester ini, satu kajian lapangan ke Kuala Gandah dan Deerland Park telah diadakan bertujuan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa/i yang mengambil subjek ini merasai persekitaran dan skop sebenar subjek ini diluar daripada bilik darjah.Kajian lapangan sebegini dilihat sangat membantu dalam menambahkan minat pelajar dalam subjek yang dipelajari disamping menbantu proses pemikiran pelajar untuk berfikir secara kreatif dan kritis.