Baktisiswa Fakulti Sains & Teknologi (FST)

Baktisiswa merupakan salah satu program khidmat masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masahasiswa/i universiti.Program Baktisiswa merupakan satu langkah pendedahan awal kepada seluruh golongan mahasiswa dalam menyediakan mahasiswa yang mempunyai kemahiran sosial dan insaniah yang tinggi dan seterusnya, mampu untuk menjadi masyarakat yang berguna kelak.

Justeru dengan itu pada 17-18 Julai 2010, Persatuan Mahasiswa Sains UPSI telah mengadakan satu Program Khidmat Masyarakat yang dikenali sebagai Baktisiswa FST.Baktisiswa FST ini diadakan di Felda Sungai Tengi, Hulu Selangor selama 3 hari.Program ini berlangsung pada minggu pertama semester ini dan pesertanya terdiri daripada pelajar-pelajar FST yang terpilih.