Speaker Corner, Satu Medan Baru Mahaiswa

Tahun 2010 mencatatkan sejarah baru dalam kehidupan mahasiswa setelah speaker corner telah dibenarkan setelah diharamkan pada tahun 1971.Kini setelah 3 dekad speaker corner diharamkan, perjuangan mahasiwa terutamanya dalam mengesa pihak Kementerian Pengajian Tinggi supaya mengubal AUKU telah membuahkan hasil.Antara hasil yang dapat dilihat disini adalah dengan kewujudan Speaker Corner.

Dengan kewujudan Speaker corner ini, semua mahasiswa yang mempunyai perkara yang hendak dikongsi bersama mahasiswa lain akan lebih jelas dan sah untuk dibicarakan.Speaker corner ini merupakan saluran positif untuk setiap mahasiswa berbicara mengenai isu-isu tertentu.Justeru, sekalung ucapan terima kasih dan penghargaan wajar diberikan kepada pihak KPT kerana telah membuka peluang sebegini kepada mahasiswa.

Kesinambungan dari perkara ini, saya mencabar dan mengalakkan mahasiwa yang mempunyai perkara untuk dicetuskan dan seterusnya dibicarakan dengan cara yang sah.Selama ini kita hanya bercakap sesama kita dan paling tidaknya secara perbualan kedai kopi yang saya kira hanyalah kata-kata yang tidak tidak berkesinambungan dari segi pembukaan minda tindakan mahaiswa.UKM telah menjadi perintis bagi Speaker Corner kali ini dan menurut daripada blog Suara UPSI, Pihak UPSI juga akan menwujudkan ruangan Speaker Corner ini dalam masa terdekat ini.